National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics
 

PHOTONIC PROCESSING OF ADVANCED MATERIALS

 

Home Staff R&D Topics R&D Facilities Publications International Projects National Projects Guests

Upcoming events:

 

EMRS 2019 Spring Meeting

Nice, France

27-31 May, 2019

 

Links:

Last update
23-Nov-18

  PNCDI III Projects  
MALASENT

Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de procesare pentru energie si depoluare: cresterea potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in domeniul eco-nanotehnologiilor (RO)

Advanced materials and laser / plasma processing technologies for energy and depollution: Increasing applicative potential and scientific interconnection in the field of eco-nanotechnologies (EN)

  SEEiNG

Strain - engineered complex oxide thin films for energy generation - Applications (EN)

  iFLEX

Smart flexible biosensor via laser transfer for body fluids monitoring (EN)

MultiMonD2

Platforma de sisteme inteligente multiagent pentru monitorizarea calitatii apei
pe sectorul romanesc al Dunarii si Deltei Dunarii
(RO)

Intelligent multi-agent systems platform consisting of micro-laboratories specialized in the monitoring the water quality of the Romanian Danube and Danube Delta (EN)

TESTES

Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme avansate de senzori pentru aplicatii in securitate societala (RO)

 

HERMESH

Plase pentru hernie cu proprietati antimicrobiene preparate prin tehnici cu laseri si plasma (RO)

 
MAPIAM

Platforma Modulara Aeriana pentru Monitorizare Atmosferica Inteligenta (RO)

Modular Aerial Platform for Intelligent Atmosphere Monitoring (EN)

PCE 95/2017
Inducing structural and stoichiometric constrains in oxide perovskite thin films for enhancing the photocatalytic properties (EN) (RO)
 

PED 99/2017

Pyroelectric sensing device based on structurally tunable ferroelectric lead-free layers (EN)

 

PED 94/2017

Integrated Platform for OFET Design (EN)

  European partnerships  

eLIFT (73 EU - 11/06/2012)

Scriere cu laser de materiale inorganice/organice pentru fabricarea de dispozitive electronice (RO)

 
 

HUMAN RESOURCES

 
 

TE 271/2015

Fabrication of photofunctional guest/layered double hydroxide host hybrid thin films (EN)

TE 24/2015

Biointerfete inteligente de tip osos obtinute prin metode laser pentru inducerea unui raspuns osteogenic imbunatatit al celulelor stem mezenchimale (RO)

Multiscale bone-like intelligent interfaces engineering using laser methods for mesenchymal stem cells enhanced osteoinduction (EN)

TE 25/2015

Fabricarea de rețele flexibile de micro-dispozitive electronice prin scriere directa cu laserul
pentru măsurarea presiunii in timp real
(RO)

Fabrication of flexible electronic micro-device networks via direct laser writing aiming at real-time pressure measurements   (EN)
 

TE 270/2015

Sistem de detectie a aditivului alimentar nociv: glutamat monosodic (RO)

Detection system for harmful food additive: monosodium glutamate (EN)

TE 98/2010

Obtinerea filmelor subtiri compozite de hidroxizi dublu stratificati cu proprietati functionale (RO)

Deposition of layered double hydroxides thin films with functional properties (EN)

 

TE 12/2011

Novel hybrid metal-organic and polymeric thin film materials for sensor development (EN)

TE 31/2011

Cresterea si modelarea de reflectori Bragg pentru microcavitati cuantice (RO)

Growth and modelling of distributed Bragg reflectors (EN)

TE 41/2011

Plasture transdemic realizat prin metode laser pentru boli cardiovasculare (RO)

Transdermal patch developed by laser based methods for hypersensitive heart disease (EN)

TE 43/2011

Substraturi hibride biodegradabile si antibacteriene cu morfologie controlata si bio-activare localizata (RO)

Antimicrobial and degradable biohybrid substrates with controlled surface architecture
combining localized bio activation and antifouling properties
(EN)

PD 100/2012

Senzori bazati pe nanostructuri de oxizi de wolfram obtinute prin tehnici cu laseri si plasma
pentru detectarea oxizilor de azot
(RO)

Sensors based on tungsten oxides cluster-assembled structures obtained by laser and plasma methods
for nitrogen oxides detection
(EN)

PD 15/2011

Retentia de metale grele in filmele subtiri de hidrotalciti (LDH) obtinute prin ablatie laser (PLD) (RO)

Retention of heavy metals in LDH thin films obtained by laser ablation (PLD) (EN)

TE 14/2013

Obtinerea de filme subtiri fara plumb de (Ba1_xCax)(Ti1-yZry)O3 cu proprietati piezoelectrice inalte pentru microelectronica (RO)

Lead-free thin film of (Ba1_xCax)(Ti1-yZry)O3 system with large piezoelectric properties for microelectronics (EN)

  PNCDI II Ideas and Partnership Projects  
SOLE - PCCA 34/2014
Aplicarea de tehnici laser pentru fabricarea de biosenzori pe baza de sisteme micofluidice de detectie in timp real (RO)
 
ORTHOBIOMIM - PCCA 239/2014
Noua generatie de implanturi ortopedice bazate pe noi bioaliaje de Ti cu invelisuri biomimetice hibride (RO)
 
ARCOLAS - PCCA 38/2014
Acoperiri antireflex pentru laseri de mare putere in pulsuri ultra-scurte (RO)
 

IDEI 552 (cod ID_1045)

Cercetari avansate privind sinteza de filme subtiri feroelectrice de NBT-BT
obtinute prin depunere laser pulsata asistata de o descarcare in radiofrecventa
(RO)

Advanced research on NBT-BT ferroelectric thin film synthesis
using radiofrequency assisted pulsed laser deposition
(EN)

71-111: FOTOPOL

Procesare fotonica de bio polimeri

Photonic processing of bio polymers

70-CPI: PROLIFT (ENDED)

Procesarea laser a materialelor functionale (RO)

Laser processing of functional materials (EN)

ELITISS - PCCA 6/2012

Structuri tridimensionale stimulate electric pentru ingineria tesuturilor (RO)

Electrically stimulated scaffolds for tissue engineering (EN)

NANOCEA - PCCA 17/2012

Nanostructuri bazate pe noi compusi organometalici pentru aplicatii in electronica (RO)

Nanostructrures based on new organometallic compounds for electronic applications (EN)

 

POLYGRAPH PCCA 146/2012

Scriere directa cu laserul a materialelor compozite polimeri-grafene

 

HYLAYHY - PCCA 137/2012

Filme nanocompozite hibride (anorganice-organice) pe baza de hidroxizi dublu stratificaţi (LDH) cu suprafeţe hidrofobice şi/sau cu rol de acoperiri protective (RO)

Hybrid inorganic-organic nanocomposites films of layered double hydroxides with hydrophobic/protective coating surfaces (EN)

  CEEX Projects  

2-CEEX-06-11-38: CONFICUANT

Confinarea cuantica in nanostructuri luminiscente

Quantum confinement in luminescent nanostructures

2CEEX-06-D11-104: OXTRANS (ENDED)

"Materiale Oxidice Nanostructurate cu Proprietati de Transportor de Medicamente" (RO)

 

"Nanostructured Oxidic Materials for Drug Delivery" (EN)

CEEX 62/02.02.2006: VILAS - FINALIZAT (ENDED)

"Cresterea vizibilitatii comunitatii stiintifice din domeniul laser si procesarilor laser, in vederea integrarii in aria europeana de cercetare" (RO)

 

"Growth of the international visibility of the scientific community form lasers and aplication field to the aim of integrating in the european research area" (EN)

     

Phone: (+4) 0214574414 (direct), Fax: (+4) (021) 457 4467

Address: 409 Atomistilor Street, PO-Box MG-36, 077125 Magurele - Bucharest, Romania