"Cercetari avansate privind sinteza de filme subtiri feroelectrice de NBT-BT obtinute prin depunere laser pulsata asistata de o descarcare in radiofrecventa"

ID_1045

 
Contract nr. 552/16.01.2009

Cod proiect: ID_1045

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiect de cercetare exploratorie

Director de proiect: Dr. Nicu-Doinel Scarisoreanu

Coordonator: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Valoare contract: 1.000.000 lei

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt in concordanta cu cele exprimate la nivel international in diverse programe de cercetare (Program Cadru 7) si conferinte internationale (EMRS, COLA etc.). Obtinerea de filme subtiri feroelectrice si integrarea lor in diverse dispozitive reprezinta o tema de cercetare actuala si extrem de bine finantata in majoritatea centrelor de cercetare de profil din lumea intreaga, dar si in companiile private ca Agilent sau IBM. O alta tendinta importanta este aceea de a inlocui cel mai folosit material feroelectric, PZT, ca de altfel toate materialele care contin plumb, datorita toxicitatii acestuia. De asemenea, bazandu-ne pe experienta acumulata in proiectele internationale similare ale colectivului de cercetare, prin acest proiect urmarim obtinerea de rezultate stiintifice cel putin comparabile cu cele obtinute la nivel european in aceasta tematica. Tinand cont de aceste tendinte in cercetarea internationala, obiectivele generale ale proiectului sunt:

  1. Obtinerea de filme subtiri de NBT-BT cu proprietati dielectrice de inalta calitate prin depunere pulsata laser (PLD) si prin depunere laser pulsata asistata de o descarcare de radiofrecventa (RF-PLD).

  2. Caracterizarea filmelor subtiri de NBT-BT din punct de vedere morfologic, structural si electric.


Etapa I (intermediara 2009) - 15.09.2009 (click pentru rezumatul Etapei I)

Obiective:

  1. Adaptarea sistemului experimental pentru RF-PLD si PLD pentru obtinerea de filme subtiri de NBT-BT.

  2. Investigatii preliminare asupra obtinerii de filme subtiri de NBT-BT cu dopaj redus (x=0.06) prin PLD.

Valoare etapa I: 69,262.51 lei

 

Etapa II (finala 2009) - 15.12.2009 (click pentru rezumatul Etapei II)

Obiectiv:

Caracterizare structurala, morfologica si electrica a filmelor subtiri de NBT-BT cu dopaj redus (x=0.06) obtinute prin PLD.

Valoare etapa II: 60,464.61 lei