Nume proiect: Nanostructuri bazate pe noi compusi organometalici pentru aplicatii in electronica (NANOCEA)

Contract nr. 17 / 2012

Denumirea Programului din PN II: Parteneriate

Director de proiect: Andreea MATEI

Valoarea contractului: 3,300,000 lei

Consortiul:
CO - INFLPR
P1  - INOE 2000
P2  - SITEX 45

Rezumatul proiectului:

În ultimele decenii, dezvoltarea continuă a societății umane a condus la realizări excepționale științifice și tehnologice, dar un număr mare de materiale clasice si dispozitive au tendința de a ajunge la limitările fizice privind performanțele. Proiectul NANOCEA abordeaza două direcții importante: prelucrarea de mare viteză necesara pentru circuitele integrate și cerințele de miniaturizarea. Situatia actuala a componentelor electronice presupune tranzistori (tranziztori metal-semiconductor cu effect de camp MESFET și tranzistori cu mobilitate de electroni ridicata HEMT) conceputi pentru aplicatii in microunde. Materiale care prezintă răspuns ultrarapid la semnalul luminos de intrare în regim de picosecunde si nanosecunde sunt de interes în senzori optici, componente optoelectronice și optice neliniare datorita aplicatiilor posibile în comutarea optică ultrarapida și aplicații in dispositive optice pasive. Proiectele vizează dezvoltarea de noi compusi organometalici pe bază de azo-derivați, ferocene și acridine care pot fi integrate in dispozitive optice de comutare de mare viteza. Provocările proiectului NANOCEA sunt materialele hibride sintetizate prin metoda sol-gel si filme subtiri / pixeli / heterostructuri prelucrate prin tehnologiile alternative cu laser și testarea acestora. Noutatea proiectului, care necesită cercetare atât teoretica cat și experimentala, se bazează nu numai pe noile materiale compozite pe bază de organometalici, ci si pe metodele și tehnologiile implicate în atingerea obiectivelor proiectului. Proprietățile optice ale celor mai promitatoare materiale vor fi cercetate în profunzime, în institutele de cercetare; aplicațiile acestor materiale sintetizate in laborator se află în domeniul optoelectronic. Aspectele inovatoare și complexitatea proiectului sunt consolidate de complementaritatea dintre instituțiile de cercetare și IMM-ul implicat în acest proiect.


Etapa I: 02.07.2012 - 31.12.2012 (click pentru rezumatul stiintific)

Studii preliminare privind sinteza si caracterizarea materialelor organice/ organometalice cu absorbtie de 2 fotoni pe baza de azoderivati, feroceni si acridine pentru circuite integrate.
 

Activitatea 1

·         Studii preliminare privind sinteza, caracterizarea si utilizarea materialelor organice/ organometalice cu absorbtie de 2 fotoni  cu aplicatii in optoelectronica

·         Sinteze  preliminare MAPLE pentru producerea filmelor subtiri de materiale organice/ organometalice cu absorbtie de 2 fotoni

·         Investigatii: AFM, Elipsometrie, SEM, Absorbtie de 2 fotoni

·         Sinteze  preliminare de materiale organice/ organometalice cu absorbtie de 2 fotoni si incapsularea acestora prin sol gel in matrici anorganice

·         Investigatii: Spectroscopie (FTIR, UV-VIS, Fluorescenta, Raman)

·         Studii preliminare privind utilizarea noilor materiale in circuite integrate (ex: comutatori optici)

Activitatea 2

·         Diseminare la scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor


Diseminare:

Valoare etapa I: 1,284,264 lei
 

Etapa II: 01.01.2013 - 31.12.2013 (click pentru rezumatul stiintific)

Elaborarea metodelor si realizarea de variante experimentale pentru sinteza si caracterizarea de noi materiale organice sau organometalice cu absorbtie de 2 fotoni pentru utilizarea in traductori optoelectronici (comutatoare optice)
 

Activitatea 1

·         Elaborarea metodelor si realizarea de variante experimentale pentru sinteza de compusi organici sau organometalici cu absorbtie de 2 fotoni

·         Investigatii: Spectroscopie (FTIR, UV-VIS, Fluorescenta, Raman), Analiza elementala

Activitatea 2

·         Elaborarea metodelor si realizarea de variante experimentale pentru incapsularea de pulberi organice sau organometalice in matrici organice prin metoda MAPLE

·         Analize: AFM, Elipsometrie, SEM, Absorbtie de 2 fotoni

·         Elaborarea metodelor si realizarea de variante experimentale pentru incapsularea de pulberi organice sau organometalice in matrici anorganice prin metoda sol gel

·         Investigatii: Spectroscopie (FTIR, UV-VIS, Raman, Fluorescenta), Elipsometrie

·         Investigarea integrarii materialelor organometalice in matrici organice/anorganice obtinute de Co si P1  in circuite optoelectronice

Activitatea 3

·         Dissemination

Activitatea 4

·         Participation to technical-scientific exhibitions from project-specific domains (round tables, workshops, national/international symposiums, national/international fairs)

Valoare etapa II: 1,076,765 lei (buget 976,765 lei si cofinantare 100,000 lei)
 

Diseminare etapa II:

1. Azo-derivatives thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation, A. Matei, C. Constantinescu, I. Ionita, V. Ion, M. Dinescu, R. Iordanescu, I. Feraru, I.C. Vasiliu, A. Emandi, EMRS Conference, 26-31 Mai 2013, Strasbourg, Franta POSTER
2. Azo-derivatives thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation, A. Matei, C. Constantinescu, I. Ionita, V. Ion, M. Dinescu, R. Iordanescu, I. Feraru, I.C. Vasiliu, A. Emandi, Applied Surface Science, under review
3. Ferrocene thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation for non linear optical applications, C. Constantinescu, A. Matei, I. Ionita, V. Ion, M. Dinescu, I.C. Vasiliu, A. Emandi, EMRS Conference, 26-31 Mai 2013, Strasbourg, Franta POSTER
4. Ferrocene thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation for non linear optical applications, C. Constantinescu, A. Matei, I. Ionita, V. Ion, M. Dinescu, I.C. Vasiliu, A. Emandi, Applied Surface Science, 10.1016/j.apsusc.2013.11.147 (2013)
5. Ferrocene, an old molecule with a bright future: thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation for non linear optical applications, A. Matei, C. Constantinescu, V. Ion, B. Mitu, I. Ionita, M. Dinescu, C. Vasiliu, A. Emandi, Journal of Organometallic Chemistry, (2013) DOI: 10.1016/j.jorganchem.2013.10.056
6. Characterization of ferrocene-based films produced by matrix assisted pulsed laser evaporation (MAPLE), A. Matei, I. Ionita, A. Vlad, B. Mitu, V. Ion, M. Dinescu, R. Iordanescu, I. Feraru, I.C. Vasiliu, A. Emandi, Conference on Laser Ablation (COLA), Ischia, Italia, 6-11 Octombrie 2013 POSTER
7. Optical properties of azoderivative/ polymer thin films deposited by MAPLE, V. Ion, A. Matei, M. Filipescu, C. Constantinescu, B. Mitu, M. Dinescu, I.C. Vasiliu, A. Emandi, Conference on Laser Ablation (COLA), Ischia, Italia, 6-11 Octombrie 2013 POSTER
8. Pyrazolone derivative embedded in silicophosphate films for nonlinear optical applications, I.C. Vasiliu, I. Ionita, M.Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru, A. Emandi, The XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain, August 25-30, 2013 POSTER
9. MAPLE results, Andreea Matei, presentation at Intituto di Materiali Inorganice et Plasmi, Potenta, Italia, 26.11.2013
10. Dumitru Ulieru, Elena Ulieru, Florian Pistritu, Adrian Tantau,“New technologies applications for microelectronics devices processing by laser locally structural modifications”, Paper ID: 337 at 4M Multimaterial Micromanufacture Conference 2013 - 9/11 nov 2013, San Sebastian Spain

 

Etapa III: 01.01.2014 - 31.12.2014 (click pentru rezumatul stiintific)

Experimentarea variantelor performante si definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea in matrici anorganice si organice a pulberilor de materiale organometalice performante pe baza de azoderivati 

 

Activitatea 1

·       Experimentarea variantelor performante si definitivarea parametrilor tehnologici  pentru procesarea in matrici anorganice si organice a pulberilor de materiale organice/ organometalice pe baza de azoderivati  cu absorbtie de 2 fotoni pentru aplicatii in optoelectronica (circuite integrate)        

·       Experimentarea variantelor experimentale performante si definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea in matrici organice a pulberilor de materiale organice pe baza de azoderivati  cu absorbtie de 2 fotoni  prin metoda  MAPLE si transferul LIFT sub forma de pixeli pe substrat test

·       Investigatii: Microscopie optica, AFM, SEM

·       Experimentarea variantelor experimentale performante si definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea in matrici anorganice a celor mai performante pulberi de materiale organice pe baza de azoderivati  cu absorbtie de 2 fotoni  prin sinteze sol gel

·       Investigatii: Spectroscopie (FTIR, UVVIS, RAMAN, Fluorescenta) Elipsometrie

·       Experimentarea noilor materiale (sol gel si MAPLE) in circuite integrate (comutatoare optice) 

Activitatea 2

·       Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

Activitatea 3

·       Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/ internationale)

 

Valoare etapa III: 1.284.264 lei (buget 1.194.264 lei si cofinantare 90.000 lei)

 

Diseminare:

Articole

1.     Azo-derivatives thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation, C. Constantinescu, A. Matei, I. Ionita, V. Ion, V. Marascu, M. Dinescu, C. Vasiliu, A. Emandi, Applied Surface Science 302, 2014, Pages 69–73

2.     Laser printed thin films of azo-derivative compounds for non-linear optical applications, Andreea Matei, Catalin Constantinescu, Bogdana Mitu, Mihaela Filipescu, Valentin Ion, Iulian Ionita, Simona Brajnicov,  Anne-Patricia Alloncle, Philippe Delaporte, Anca Emandi, Maria Dinescu, Applied Surface Science, doi:10.1016/j.apsusc.2014.11.022

3.     Silicophosphate films doped with organic compounds  for nonlinear optical applications, I.C. Vasiliu, I. Ionita, A. Matei, M.Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru, A. Emandi, J Sol-Gel Sci Technol, DOI 10.1007/s10971-014-3540-0

 

Comunicari

1.     Laser printed thin films of organometallic and azo-derivative compounds for non-linear optical applications, A. Matei, C. Constantinescu, B. Mitu, V. Ion, I. Ionita, A. Emandi, M. Dinescu, EMRS Conference, 26-31 Mai 2014, Lille, Franta POSTER

2.     Laser printed thin films of ferrocene compounds for non-linear optical applications, Simona Brajnicov, A. Matei, C. Constantinescu, B. Mitu, V. Ion, I. Ionita, A. Emandi, M. Dinescu, “INDLAS 2014” Conference, 19-23 Mai 2014, Bran, Romania, POSTER

3.     Thin films of azo-derivative compounds for non-linear optical applications deposited by laser techniques, A. Matei, C. Constantinescu, B. Mitu, G. Epurescu, I. Ionita, A. Emandi, M. Dinescu, ICPAM Conference, 23-26 Septembrie 2014, Iasi, Romania, POSTER

4.     Silicophosphate films doped with organic compounds for nonlinear optical applications, I.C. Vasiliu, I. Ionita, A. Matei, M. Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru, A. Emandi, E-MRS 2014 SPRING MEETING, 26-30 mai, Lille, Franta, POSTER

5.     Sol-gel thin films decorated with nonlinear azo derivatives, A.Emandi, M.Marinescu, L.O.Cinteza, ICVasiliu, the 8th International Conference material Technologies and Modeling, 28 iulie-01 august 2014, Ariel, Israel PREZENTARE ORALA

6.     Silicophosphate films doped with pyrazolone derivative for nonlinear optics, I.C.Vasiliu, I.Ionita, A.Matei, M.Elisa, R.Iordanescu, I.Feraru, A.Emandi, 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics 16-19 septembrie 2014, Chisinau, Moldova, POSTER

7.     Nano organic compounds embedded in silicophosphate thin films for nano-electronics I.C. Vasiliu, I. Ionita, A.Matei, M.Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru, A. Emandi, the 3rd  International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, 6-10 octombrie 2014, Miscolc, Ungaria, POSTER (short oral)

 

 Participare la manifestari tehnico-stiintifice

1. D.Ulieru, G.Gauglitz, F.Kolarov, D.Furin, Julia,Widmeier, G.Proll et al., “Innovative Sensor packaging  for the fast Analysis of Nanoparticles in selected Target  Products” 11th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies  Conference NN2014, July, 7/10/2014 Thessaloniki Greece POSTER

2. D.Ulieru,”The modern technological concept of micrsosystems MOEMS for biomedical aplications”, 4M 2020 –Multimaterial Micromanufacture 4M2020 Foresight Forum- 09-11 sep 2014, Grenoble,France. Prezentare orala

3. D.Ulieru, „Two photons  optoswitching  devices by integration technology on optical communications” Industrial Tehnologies Conference 2014, April,8-11,2014, Thessaloniki Athens, Greece Prezentare orala

4. Oana Maria Ulieru, D.Ulieru, Xavi Xavier „Innovative optical microsensors based on rara earth doped phosphate glass”Poster Session,Industrial Tehnologies Conference 2014, April,8/11,2014, Athens, Greece.-Future Flash Poster Session POSTER

5. D Ulieru, M.Delgado, A.Machado, L.Romeral,V.Golescu „Acoustic emission self-powered wireless sensor module”, April,8-11,2014, Athens, Greece POSTER

 


Etapa IV: 01.01.2015 - 31.12.2015
 (click pentru rezumatul stiintific)


Experimentarea variantelor performante pentru procesarea in matrici anorganice si organice a pulberilor de
materiale organometalice performante pe baza de ferocene 


Activitate IV.1

Experimentarea variantelor performante  pentru procesarea in matrici anorganice si organice a pulberilor de materiale organice/ organometalice pe baza de ferocene cu absorbtie de 2 fotoni pentru aplicatii in optoelectronica (circuite integrate)

Activitate IV.2

Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

Activitate IV.3.

Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane naţionale / internationale, targuri naţionale / internationale)

 

Valoare etapa IV: 331.191 lei (buget 300.649 lei si cofinantare 30.542 lei)


Diseminare:

Articole

1.   Valentin Ion, Andreea Matei, Catalin Constantinescu, Iulian Ionita, Maria Marinescu, Maria Dinescu, Ana Emandi, Octahydroacridine thin films grown by matrix-assisted pulsed laser evaporation for non linear optical applications, Materials Science in Semiconductor Processing, Volume 36, August 2015, Pages 78–83

2.  M. Elisa, I. C. Vasiliu, I. Feraru, R. Iordanescu, M. Rusu, R. D. Trusca, E. Vasile,, S. Peretz, “CdSe/ZnS-doped silicophosphate films prepared by sol-gel method”, J. Sol Gel Sci. Techn., 73 (3), pp. 660-665, 2015,  DOI 10.1007/s10971-015-3616-5

3. C. Vasiliu, I. Ionita, A. Matei, M. Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru & A. Emandi, “Silicophosphate films doped with organic compounds for nonlinear optical applications”, J. Sol-Gel Sci. Techn., 73 (3), pp. 586-590, 2015,  DOI 10.1007/s10971-014-3540-0

 

Comunicari

1.   Ferrocene amino-derivative thin films grown by MAPLE, C. Constantinescu1, A. Matei, V. Ion, B. Mitu, I. Ionita, M. Dinescu, A. Emandi, EMRS spring meeting, Lille, Franta, 16-21 Mai 2015 POSTER

2.  Thin films of ferrocene-based compounds for non-linear optical applications, A. Matei, C. Constantinescu, B. Mitu,S. Brajnicov,  I. Ionita, M. Dinescu, A. Emandi, ROCAM 2015, Bucuresti, 7-10 iulie 2015 POSTER

3.  Thin films of ferrocene derivatives for non-linear optical applications: laser processed thin films, Conferennce of Laser Ablation COLA 2015, Cairns, Australia, 31 August-5 septembrie 2015 POSTER

4. Homogenous smooth sol gel films doped with organic compounds for nonlinear optics, I.C. Vasiliu, I. Ionita, A.Matei, M.Elisa, R. Iordanescu, I. Feraru, A. Emandi, EMRS 2015, Lille, France

5.  Optical, structural and morphological characterization of CdS-doped sol-gel silico-phosphate films , M. Elisa, I. D. Feraru, I. C. Vasiliu, R. Iordanescu, M. I. Rusu, R. Trusca, A. Moldovan, S. Peretz, IEEE 3.     Nano 2015, Rome, Italy, Program-Conference Digest, CP1 section, Poster P69, pag. 69.IEEE Catalog Number CFP15NAN-ART, ISBN: 978-1-4673-8156-7

6.   CdS-doped silicophosphate films prepared by sol-gel synthesis, I. Feraru, M. Elisa, I. C. Vasiliu, R. Iordanescu, M. Rusu, R. D. Trusca, S. Peretz, EMRS 2015, Lille, France

 

 Participare la manifestari tehnico-stiintifice

1. "The modern concept of microsensors/microsystems integration at wafer level by high accuracy manufacturing processes" Conference 4M/ICOMM 2015,Milan,Italy 29 March/1st April 2015 Conferinta internationala 4M (Multimaterial Micromanufacture/ICOMM 2015, Proceeding pp 374/377,edited by Research Publishing,Singapore..D.Ulieru,Oana Maria Ulieru,Xavi Vila, A.Topor

2. "Two photons absorption organometallic compounds by nanotechnologies applications for optoswitching devices of optical communications networks", D. Ulieru , A. Matei, I. C. Vasiliu, O.A.Ulieru, X.Vila,  12th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN15 – Nanotexnology 2015,05 July 2015 to 12 July 2015 Thessaloniki,Greece, Poster sessionn Nanoomaterials, Nanofabrication, Nanoengineering & Nanoconstruction P179, Abstract Book 2015

3. "The nanotechnologies applications for optoswitching devices of optical communications networks by application of two photons absorption materials ", D. Ulieru , A. Matei, I.C.Vasiliu. O.A.Ulieru, X.Vila , Paper abstract submitted for International Conference NanotechItaly 2015

4. Participare Expozitia Internationala si Conferinta Sensor+Test 2015( A,MA-German Association for Sensor Technology  ) 16/19 Mai 2015,Nurnberg,Germania

 


Etapa V: 01.01.2016- 31.12.2016
 (click pentru rezumatul stiintific)

Definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea materialelor organo-metalice performante pe baza de ferocene; Demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodei propuse de sinteza a materialelor organometalice in matrici anorganice, si/sau organice cu absorbtie de doi fotoni pentru aplicatii in circuite integrate  (comutatoare optice)

Activitate V.1: Definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea in matrici anorganice si organice a pulberilor de materiale organice/organometalice pe baza de ferocene cu absorbtie de 2 fotoni pentru aplicatii in optoelectronica (circuite integrate)

A: Definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea de materiale pe baza de ferocen cu absorbtie de 2 fotoni  prin metoda  MAPLE si transferul LIFT sub forma de pixeli pe substrat test

Investigatii: Microscopie optica, AFM, SEM

B: Definitivarea parametrilor tehnologici pentru procesarea in matrici anorganice a celor mai performante pulberi de materiale organice pe baza de feroceni cu absorbtie de 2 fotoni  prin sinteze sol gel

Investigatii: Elipsometrie

C: Experimentarea noilor materiale (sol gel si MAPLE) in circuite integrate (comutatoare optice)

Activitatea V.2: Demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodei propuse de sinteza a materialelor organice/ organometalice in matrici anorganice, si/sau organice cu absorbtie de doi fotoni pentru aplicatii in circuite integrate (comutatoare optice traductoare optice)

A: Demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodei propuse de sinteza a materialelor organice/organometalice in matrici organice, cu absorbtie de doi fotoni prin obtinerea de filme subtiri/pixeli/structuri cu proprietati prestabilite specifice pentru aplicatii in circuite integrate

B: Demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodei propuse de sinteza a materialelor organice/organometalice in matrici anorganice, cu absorbtie de doi fotoni prin obtinerea de mostre de pulberi organometalice performante si structuri ale acestor materiale in matrice anorganica (sol-gel) cu proprietati prestabilite specifice pentru pentru pentru aplicatii in circuite integrate

C: Demonstrarea functionalitatii si utilitatii metodei propuse de sinteza a materialelor organice/organometalice in matrici anorganice si/sau organice, cu absorbtie de doi fotoni prin utilizarea materialului performant (comutator optic) in realizarea  circuitelor integrate – testarea variantelor optime furnizate de CO si P1

Activitate V.3: Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor

Activitate V.4: Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane naţionale/internationale, targuri naţionale/internationale)

 

Valoare etapa V: 455.917 lei (buget 408.812 lei si cofinantare 47.105,00 lei)

Diseminare:

Conferinte:

- Direct writing of ferrocene for sensor application, A. Palla Papavlu, M. Filipescu, A. Matei, V. Marascu, M. Dinescu, EMRS Spring 2-6 mai 2016, Lille,  Franta (POSTER)

- Sol gel derived films doped with ferrocenes derivatives for nonlinear optics, I.C. Vasiliu, I. Ionita, A. Matei, M. Elisa, R. Iordanescu, A. Emandi, EMRS 2016, Lille, France (POSTER)

- Laser processing of ferrocene thin films patterns for sensor application, M. Filipescu, A. Palla Papavlu, A. Matei, V. Marascu, M. Dinescu – ICPEPA Conference 29 august- 3 septembrie 2016, Brasov Bucuresti (POSTER)

- Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation of ferrocene based thin films, Andreea Matei, Catalin Constantinescu, Bogdana Mitu, Iulian Ionita, Ana Emandi, Maria Dinescu – ICPAM Conference, 8-14 septembrie 2016, Cluj, Romania (PREZENTARE ORALA)

- Morphological and structural properties of ferrocene-derivatives thin films grown by laser techniques, Simona Brajnicov, Andreea Matei, Catalin Constantinescu, Mihaela Filipescu, Bogdana Mitu, Valentin Ion, Iulian Ionita, Ana Emandi, Maria Dinescu – Scoala de vara „SLIMS POLIMI”- 5th Venice International School on Lasers in Materials Science, 10-17 iunie 2016 San Servolo, Italia (POSTER)

- I.C. Vasiliu, I. Ionita, A.Matei, M.Elisa, R. Iordanescu, A. Emandi “Multilayer structures of nano ferrocene/schiff base compound embedded in inorganic matrix for optical limiting devices”, International Conference on Competitive Materials and Technology Process (ic-cmtp4), 03-07.10.2016, Lillafured, Ungaria (PREZENTARE ORALA)

 

Articole:

- Nonlinear optical studies on 4-(ferrocenylmethylimino)-2-hydroxy-benzoic acid thin films deposited by matrix-assisted pulsed laser evaporation (MAPLE), Matei, Andreea; Marinescu, Maria; Constantinescu, Catalin; et al., APPLIED SURFACE SCIENCE  Volume: 374   Pages: 206-212   Published: JUN 30 2016

 - Homogenous smooth sol gel films doped with organic compounds for nonlinear optics, Vasiliu, I. C.; Ionita, I.; Matei, A.; et al., THIN SOLID FILMS  Volume: 601   Pages: 73-75   Published: FEB 29 2016

 

Depunere cerere brevet: Nr. A/00572/ 11.08.2016 cu titlul „Azoderivat cu raspuns SHG ultrarapid si procedeu de obtinere in stare cristalina ordonata”, ILEANA CRISTINA VASILIU, ANA EMANDI, IULIAN IONITA, ANDREEA MATEI (INOE 2000 si INFLPR)

 

Participare la manifestari tehnico-stiintifice:

- D. Ulieru, Oana Maria Ulieru, A.Topor, Xavi Vila „A thinner technology from thick to thin films microprocessing of microelectronics hybrids circuitry by laser precision trimming” 4M/IWMF Conference 2016, Research Publishing, Singapore, Proceeding pp 195/198 ,13/15 Sep, 2016, DTU (Danish Technical University ), Lyngby, Copenhagen, Denmark.

- D.Ulieru, A Matei, I.Cristina.Vasiliu Oana-Maria Ulieru A.Topor, X. Vila „Two photons absorption organometallic compounds by nanotechnologies applications for optoswitching devices of optical communications networks” Poster at INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2016 Conference ” Creating a Smart Europe”, RAI-Amsterdam,Olanda, 22.06.-24.06.2016

-  D. Ulieru, Oana-Maria Ulieru, X.Vila, A.Topor “Graphene based micro-sensors using an innovative MEMS/CMOS platform  for environmental monitoring applications”, Poster at INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2016 Conference ” Creating a Smart Europe”, RAI-Amsterdam,Olanda, 22.06.-24.06.2016

- D. Ulieru, A. Topor „Excimer Laser Ablation-A Novel Patterning Technology in Semiconductor Packaging Applications” Laser World of Photonics Conference & Fair, June 22-25, 2015, Munich Trade Fair Center, Munich ,Germany

- D. Ulieru, Participare SITEX Expozant /Stand no 5-436/3 „Vision Sensors and Systems” Hall 5, Conferinta +Targul International Sensor+Test 2016 Nurnberg Germania,10/12 May 2016.