Nume proiect: Sistem de detectie a aditivului alimentar nociv: glutamat monosodic

Acronim: DESYRE

Contract nr. 270/ 01.10.2015

Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-0976

Domeniu de cercetareStiinta materialelor

Programul: Resurse Umane

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Director de proiect: Andreea Matei

Coordonator: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Sursa finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), program Resurse Umane, competitia 2014
 

Rezumatul proiectului:

In zilele noastre, un efort puternic este dedicat evitarii consumului de alimente cu aditivi dăunătoari și pentru a informa oamenii despre efectele secundare ale acestor aditivi utilizați în industria alimentară. Consumatorii ar trebui să fie conștienți de ceea ce cumpara si ar trebui să se simtă în siguranță in ceea ce priveste alimentele pe care le mananca.

Există o nevoie continuă și crescatoare de sisteme de detectie simple, noi soluții și materiale active, pentru identificarea elementelor nocive sau a elementelor care depășesc valoarea limită admisa în alimente și băuturi.

Scopul proiectului Desyre este de a dezvolta un sistem de detectie pentru aditivul nociv: glutamat monosodic MSG (aditiv cu numărul 621) cu sensibilitate ridicată și limita de detecție scăzută. Acest dispozitiv se va baza pe detectia voltametrica. Electrodul de lucru va fi acoperit cu filme subtiri de hidroxizi dublu stratificati (LDH) depuse prin tehnici laser, pe substrate izolatoare acoperite cu platina.

Proiectul va investiga posibilitatea și costurile pentru a construi un sistem portabil. Scopul principal al proiectului este de a crește filme subțiri cristaline de hidroxizi dublu stratificati, folosind depunerea laser. Desyre proiect sustine tendința de miniaturizare prin găsirea de metode alternative pentru a fabrica materialul activ al detectorului.

 

Obiectivul proiectului Desyre este de a dezvolta un sistem de detectie cu sensibilitate ridicata si limita de detectie scazuta pentru aditivii nocivi, flosind ca aditiv test glutamatul monosodic.
 

Etapa I - 31.12.2015 (click pentru raportul stiintific al etapei)

Studii in vederea stabilirii combinatiei aditiv alimentar-LDH sau LDH compozit pentru a fi integrat in sensor.

Activitati:

Studii asupra hidroxizilor dublu stratificati capabili sa detecteze glutamatul monosodic

Valoare etapa I:
 90.000 lei

 

Etapa II - 31.12.2016 

Stabilirea materialelor pentru senzori si  depunerea filmelor subtiri de LDH

Obiective:

1. Stabilirea combinatiei aditiv alimentar-LDH sau LDH compozit pentru a fi integrat in sensor.

Activitate 1.       Selectia materialelor capabile sa detecteze agentii care pot afecta masuratorile voltametrice

Activitate 2.       Testarea metodelor de extractie a aditivului din alimente/ bauturi (solvent, regim termic)

2. Depunerea filmelor subtiri de LDH

Activitate 1.       Selectia conditiilor de depunere optime pentru producerea de filme subtiri de LDH continue, aderente si orientate

Activitate 2.       Caracterizarea morfologica, structurala si chimica a straturilor depuse

 

Valoare etapa II: 236.992 lei

Diseminare:

- Articol “Ferrocene pixels by laser-induced forward transfer: towards flexible microelectrode printing”, B. Mitu, A. Matei, M. Filipescu, A. Palla Papavlu, A. Bercea, T. Lippert, M. Dinescu, Journal of Physics D- Applied Physics (in revizie)

- Reconstruction by “memory effect” of layered double hydroxides thin films grown by pulsed laser deposition, A.Matei, R. Birjega, A.Vlad, V. Marascu, M. Filipescu, C. Luculescu, R.Zavoianu, O.D.Pavel, M.C. Corobea, M. Dinescu – EMRS Conference, Liile, Franta 2-6 mai 2016 (POSTER)

- „Laser deposition of layered double hydroxides thin films”, A. Matei, Conferinta Internationala 2D EMN Meeting - EMN Workshop on Nanomaterials and Nanostructures – San Sebastian, Spania, 18-22 mai 2016 (LECTIE INVITATA)

- Layered double hydroxides thin films grown by laser techniques for food additives detection, A.Matei, R. Birjega, A.Vlad, A. Palla Papavlu, M. Filipescu, V. Marascu, R.Zavoianu, O.D.Pavel, M.C. Corobea, M. Dinescu, ICPEPA 10 Confrence, Brasov, Romania 29 august-3 septembrie 2016 (POSTER)

- The selection of optimal  deposition conditions for producing thin films of Mg-Al LDH using laser techniques, A. Marinescu, A. Matei, A. Vlad, R. Birjega, M. Filipescu, V. Marascu, M. Dinescu, I. Tirca, R. Zavoianu, O. D. Pavel, C. Corobea, ICPEPA 10 Confrence, Brasov, Romania 29 august-3 septembrie 2016 (POSTER)

- Spectroscopic and structural characterization of layered double hydroxides thin films, A. Marinescu, A. Matei, A. Vlad, R. Birjega, M. Filipescu, V. Marascu, M. Dinescu, I. Tirca, R. Zavoianu, O.D. Pavel, C. Corobea, IBWAP 2016 Conference, Cnstanta, Romania, 7-10 iulie 2016 (POSTER)

- Pulsed laser deposition of super hydrophobic thin films of layered double hydroxides, A.Matei, R. Birjega, A.Vlad, M. Filipescu, R.Zavoianu, O.D.Pavel, M.C. Corobea, M. Dinescu, Nanotech Conference, Whashington DC, USA,  22-25 mai 2016 (POSTER)