Nume proiect: Retentia de metale grele in filmele subtiri de hidrotalciti (LDH) obtinute prin ablatie laser (PLD)

Contract nr. 15/ 2011-10-05

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2011-3-0183

Denumirea Programului din PN II: Resurse Umane

Subprogram: Proiecte de cercetare postdoctorala

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Director de proiect: Alexandra Angela VLAD

Valoarea contractului: 285,000 lei

Durata contractului: 24 luni

Coordonator: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Rezumatul proiectului:

   
Proiectul are in vedere obtinerea de filme subtiri de hidroxizi dublu stratificati (LDH) de tip hidrotalciti si studiul retentiei de metale grele dupa scufundarea in solutii apoase ce contin diferite metale grele (Co2+, Ni2+). Materialele folosite sunt hidroxizi dublu stratificati de tip Mg-Al LDH preparate la diferite rapoarte molare (Mg:Al=3:1 si Mg:Al=2:1)
    Capacitatea filmelor subtiri de LDH de a retine metale grele din solutii apoase la diferite concentratii este un topic nou cu posibile aplicatii in curatarea apei potabile si a apelor reziduale.
    Metoda de obtinere a filmelor subtiri este depunerea laser pulsata (PLD). Gasirea parametrilor optimi de depunere, posibilitatea unui control stoichiometric si microstructural al filmelor subtiri pentru a putea fi folositi in diverse dispozitive este nou in domeniul structurilor de tip hidrotalcit si cu perspective in domeniul aplicatiilor cu tehnologii laser.
 

Obiectivele proiectului:

*Obiectiv general*: 1.Obtinerea de filme subtiri de hidrotalciti prin ablatie laser;2.Sensitivitatea filmelor subtiri de hidrotalciti de a retine metalele grele dupa scufundarea in solutii apoase cu diferite concentratii de Ni, Co.


Etapa I - 15.12.2011 (click pentru raportul stiintific al etapei)

 

Valoare etapa: 27.127 lei


Etapa II - 15.12.2013 (click pentru raportul stiintific al etapei)

Valoare etapa: 146.873 lei

Diseminare:
1) prezentare orala la conferinta INDLAS 2013, Bran, Romania- A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, V. Ion, M. Dinescu, “Uptake heavy metals ions from aqueous solutions on layered double hydroxides thin films deposited by laser technique ”.
2) poster conferinta EMRS 2013,27-31 May, Strasbourg, France - A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, C. Luculescu, B. Mitu, M. Dinescu, R. Zavoianu, O.D. Pavel, “RETENTION OF HEAVY METALS ON LAYERED DOUBLE HYDROXIDES THIN FILMS DEPOSITED BY PULSED LASER DEPOSITION ”.
3) articol publicat : A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, C. Luculescu,B. Mitu,M. Dinescu,R. Zavoianu,O.D. Pavel „Rention of heavy metals on layered double hydroxides thin films deposited by pulsed laser deposition”, Appl. Surf. Sci. 302,99-104 (2014)
 

Etapa III - 30.09.2014 (click pentru raportul stiintific al etapei)

Valoare etapa: 111.000 lei

Diseminare:
1) Prezentare poster EMRS 2014 Spring meeting, 26-30 May, Lille, France- (Titlu/autori- Adsorption of copper from aqueous solutions using layered double hydroxides thin films, A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, D. Colceag, R. Zavoianu, O. D. Pavel, M. Dinescu)
2) Prezentare postere ICPAM-10, 22-28 September 2014, Iasi, Romania (1. Mechanism of Ni uptake on Mg, and Ni-Mg LDH thin films deposited via laser techniques, A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, V. Ion, R. Zavoianu, B. Mitu, M. Dinescu; 2- Adsorption of copper cations and sulphate anions from aqueous solutions on layered double hydroxides thin films deposited by PLD, A. Vlad, R. Birjega, A. Matei, C. Luculescu, A. Nedelcea, R. Zavoianu, O.D. Pavel, M. Dinescu)