INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI

Str. Atomistilor 409, 077125 Magurele, Ilfov, Romania

Aplicarea de tehnici laser pentru fabricarea de biosenzori pe baza de sisteme micofluidice de detectie in timp real (SOLE)
 

Date Generale    Proiectul    Rezultate    Angajari

 

Nume proiect: Aplicarea de tehnici laser pentru fabricarea de biosenzori pe baza de sisteme micofluidice de detectie in timp real

Acronim: SOLE

Contract nr.: 34/01.07.2014

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1992

Denumirea Programului: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR)

Valoarea contractului: 1.437.500 lei

Bugetul de stat: 1.250.000 lei

Cofinanţare proprie: 187.500 lei

Data inceperii proiectului: 01/07/2014

Data incheierii proiectului: 30/06/2016

Durata contractului: 24 luni

Consortiul:
CO - INFLPR  Director proiect: Dr. Alexandra Palla Papavlu

P1  - OPTOELECTRONICA S.A. Responsabil proiect: Brindus COMANESCU

P2  - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE IMUNOLOGIE CANTACUZINO Responsabil proiect: Dr. Maria DAMIAN